ProCoil - závitové vložky

 
 
Úvod > Blog > ProCoil - závitové vložky
 

ProCoil - závitové vložky

ProCoil sortiment pre opravy závitov značky RUKO umožňuje cenovo výhodné, jednoduché a rýchle opravy poškodených a opotrebovaných závitov.
 
Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu viesť k zničeniu závitov. Korózia, opotrebenie alebo príliš velkýutahovací moment skrutky sú len niektoré z týchto dôvodov. Zušľachtená oceľ zaisťuje kvalitné vnútorné závity, ktoré odolávajú pôsobeniu teplôt a korózie.
 
Ďalšou výhodou sortimentu ProCoil je jednoduchá a rýchla montáž.
 
Oblasťami použitia sú napr. Výroba strojov a zariadení, osobné vozidlá a elektronika, elektrárenská technika alebo stavba lodí. Okrem opráv má v priemysle veľký význam aj obnova nepodarkov.

Popis výrobku

1. Navŕtavanie

Najskôr navŕtajte poškodený závit špirálovitým vrtákom RUKO. Pamätajte pritom, že pri tvárnení závitov sú potrebné väčšie otvory. Skontrolujte závitníky a svorníky so závitom zo súpravy ProCoil, či majú rovnaký závit a stúpanie.

2. Rezanie závitov

Teraz sa do navŕtaného otvoru prereže nový upínací závit závitníkom RUKO. Doporučuje sa použiť rezný olej RUKO.

3. Montáž závitovej vložky

Nasuňte vložku na skrutkovací nástroj. Dbajte pritom na to, aby bol unášací čap usadený v drážkovom otvore a stavací krúžok správne nastavený. Teraz závitovú vložku naskrutkujte pod miernym tlakom po smere závitu.
POZOR: Neskrutkujte proti smeru chodu, čap by sa mohol odlomiť.

4. Zlomenie čapu

Odstráňte skrutkovací nástroj a zlomte unášací čap pomocou ulamovacieho tŕňa.

 

Nový závit so závitovou vložkou ProCoil je pripravený k použitiu.