Kontakt

 
 
Úvod > Kontakt
 

Kontaktné údaje

 
 Konateľ
 EMCO
 Ing. Kamil Lipták
 Tel.: 032 2851 301
 GSM: 0901 901 701
 E-mail: konatel@selos.sk

 

foto
 
 Zákaznícky servis
 objednávky, fakturácia
 Bc. Ľubica Šišovská
 Tel.: 032 2851 330
 GSM:  
 E-mail: info@kovo-stroje.sk

 

 
 Manažér
 Roscamat, 3ARM, RUKO, SCM, MAXION
 Mgr. Kamil Tvrdík
 Tel.: 032 2851 331
 GSM: 0901 901 709
 E-mail: stroje@selos.sk

 

 
Servisný technik
Roscamat, 3ARM, RUKO
Roman Motlo
Tel.: 032 2851 355
GSM: 0901 901 710
E-mail: opravy@selos.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kovo-stroje.sk je spoločnosť SELOS, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, 911 05  Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421 32 2851 330, E-mail: info@kovo-stroje.sk
IČO: 36 340 464, DIČ: 2021909956, IČ DPH: SK2021909956
Spoločnosť SELOS, s.r.o. je platcom DPH.
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo: 15198/R
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Pracovná doba: pondelok až piatok: 07:00 - 15:30 hod.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
IBAN: SK25 7500 0000 0040 0253 7950, SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008, VS: číslo faktúry

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046 / 5422 771, fax č.: 046 / 5422 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, 911 05  Trenčín, Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ing. Kamil Lipták, konateľ
Kontakt: konatel@selos.sk

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 07:00 - 15:30 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár: